Umowa Najmu

mmllmm

2012-08-15 15:38
 Oceń wpis
   

 Warto zwrócić uwagę, że poza corocznym odprowadzaniem podatku z tytułu umowy najmu, wynajmujący (podatnik) zobowiązany jest również co miesiąc albo kwartalnie odprowadzić do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek. W celu obliczenia wysokości zaliczki należy po pierwsze określić uzyskane dochody całkowite. Jeżeli jedyny uzyskany dochód, to dochód z tytułu umowy najmu i jeżeli nie osiągnie on kwoty w wysokości 3 091 zł (kwoty rocznego dochodu niezobowiązującego do zapłaty podatku), to nie trzeba odprowadzać od takiej kwoty żadnego podatku. Zatem, jeżeli od stycznia lokal jest wynajmowany, a dochód uzyskiwany w każdym miesiącu to np. 500 zł, to w miesiącu styczniu, lutym, marcu, kwietniu i maju, całkowity dochód osiągnie 3 000 zł. Oznacza to, że dopiero od czerwca trzeba będzie odprowadzać zaliczkę od podatku. We wskazanym przykładzie będzie ona wynosiła: 3500 x 18% - 556,02 [roczna kwota zmniejszająca podatek] = 73,98 zł. Uzyskaną kwotę zaokrągla się do pełnej kwoty, tj. 74 zł. Jest to kwota, która stanowi wartość zaliczki płatnej do 20 czerwca. Podobnie jest z kolejnymi miesiącami w lipcu mnoży się kwotę stanowiącą dochód z wcześniejszych miesięcy (włącznie z lipcem), czyli do kwoty 3500 dodaje się kolejne 500 zł i uzyskaną kwotę mnoży się przez 18%, a następnie odejmuje się od niej 556,02 zł, itd.

kalkulator vat
Jeżeli jednak, umowa najmu nie jest jedynym źródłem uzyskania dochodu, należy pamiętać, aby mając umowę o pracę poinformować pracodawcę o równoczesnym osiąganiu dochodów z najmu (nie dotyczy to umowy zlecenie, o dzieło, etc.), aby móc samodzielnie odliczać roczną kwotę wolną od podatku w wysokości 556,02 zł (zanim poinformujemy pracodawcę o dodatkowych dochodach, on odlicza ją z umowy o pracę).

Ponadto, rozliczenia z tytułu umowy najmu na zasadach ogólnych można dokonać wspólnie z małżonkiem, pod warunkiem ustanowienia wspólności majątkowej.

Tagi: umowa najmu, dzierżawa, zaliczka na podatek


2012-08-14 23:38
 Oceń wpis
   
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT) wymienia jako odrębne źródło przychodów:
najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawę, poddzierżawę działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.
Od dochodu z tego źródła przychodów płacimy podatek dochodowy według zasad ogólnych.
Uwaga!
Możemy też wybrać opodatkowanie najmu, dzierżawy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (o tym dalej).
Do tego źródła przychodów (czyli z najmu, dzierżawy), zaliczamy również przychody z najmu okazjonalnego lokalu, które są opodatkowane według tych samych zasad, omówionych w dalszej części.
 
Tagi: podatek dochodowy, umowa najmu, dzierżawa