Umowa Najmu

mmllmm

2012-09-25 20:25
 Oceń wpis
   

 Bez względu na to, czy umowa dotyczy najmu zwykłego, czy okazjonalnego, należy w niej określić wysokość czynszu. Trzeba też ustalić, w jakim terminie (np. do 10 każdego miesiąca) i w jaki sposób będzie on płatny (np. do rąk wynajmującego lub na rachunek bankowy). Nie można jednak ustalać czynszu w walucie obcej, że np. miesięczny czynsz będzie wynosił 200 euro, ponieważ taki zapis nie będzie ważny. Można natomiast zapisać, że czynsz będzie stanowił równowartość 200 euro według kursu NBP na dzień zapłaty.  

W umowie trzeba też określić, kto będzie pokrywał opłaty, np. za światło, wodę, telefon. Wynajmujący często dla zabezpieczenia tych opłat żąda kaucji zabezpieczającej. Po zakończeniu najmu wynajmujący musi ją zwrócić w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu przez najemcę, po potrąceniu swoich należności. 
Tagi: zapłata, umowa najmu, kaucja zabezpieczająca, miesięczny czynsz